przepis na życie

człowieczeństwo

𝑍̇𝑒𝑏𝑦 𝑠𝑧𝑢𝑘𝑎𝑐́ 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑘𝑎 𝑤 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑘𝑢 𝑛𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑖𝑒𝑗 𝑛𝑎𝑗𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤 𝑧𝑛𝑎𝑙𝑒𝑧́𝑐́ 𝑔𝑜 𝑤 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒.  Być człowiekiem dla samego siebie to bycie swoim przyjacielem. To prowadzenie łagodnej, wyrozumiałej wewnętrznej narracji. Ludzkie traktowanie samego siebie.  Równie ważne jest poznanie siebie.czytaj dalej