rehabilitacja

Dysfunkcji wynikających z zespołu Williamsa jest wiele. Jeden mini mikro malutki ubytek w genie powoduje wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu. Zatem szeroko pojęta rehabilitacja staje się nieodzownym towarzyszem naszego życia.

Już przed postawieniem diagnozy Amelka korzystała z różnego rodzaju zajęć mających na celu wspieranie jej rozwoju. I tak jest do dzisiaj. Niektóre z form terapii pojawiały się na krótszą lub dłuższą chwilę, a inne na stałe wpisały się w rozkład zajęć Amelki, jak choćby rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, zajęcia z pedagogiem, hipoterapia czy muzykoterapia. Stale też jesteśmy otwarci na nowe opcje i możliwości. Podążamy za Amelką, jej rozwojem i zainteresowaniami i staramy się dostosowywać ilość i rodzaj zajęć do jej aktualnych potrzeb. Do tej pory w rehabilitacji naszej córki korzystaliśmy z:

 • rehabilitacja ruchowa

NDT Bobath, stabilizacja posturalna, masaże, praca nad przykurczami, napięciem mięśniowym, koordynacją, jednym słowem – stale jest coś do zrobienia w tym zakresie

 • integracja sensoryczna

praca nad różnego rodzaju nadwrażliwościami (dotyk, dźwięk), czuciem głębokim, koordynacją ruchową

 • hipoterapia

rehabilitacja wielokierunkowa, ponieważ pracujemy tutaj zarówno nad napięcie mięśniowym, postawą ciała, ale także nad zwiększeniem poczucia własnej wartości

 • terapia pedagogiczna

usprawniamy pisanie, czytanie, liczenie i wszystkie potrzebne do nich umiejętności, np. koncentrację, motorykę, logikę

 • muzykoterapia

kontakt z pasją – muzyka to wielka miłość Amelki, a przy okazji praca nad sprawnością obu rąk, poczuciem rytmu, koncentracją, poczuciem własnej wartości

 • spotkania z psychologiem

w zależności od potrzeb konsultujemy się w kwestiach budzących nasze obawy czy wątpliwości, np. kwestia radzenia sobie ze złością, zmianą planów

 • eeg biofeedback

poprawa koncentracji, wydajności i szybkości pracy mózgu

 • gimnastyka korekcyjna

postawa ciała, napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa

 • tyflopedagog

terapia widzenia i orientacji przestrzennej

 • terapia słuchu metodą Johansena

praca nad nadwrażliwością słuchową

 • logopeda

w zależności od etapu rozwoju pracujemy nad różnymi kwestiami, obecnie to nadwrażliwość sfery orofacjalnej

 • terapia ręki

praca nad „mobilnością” całej ręki, od obręczy barkowej po koniuszek plauszka

 • zajęcia na basenie – nauka pływania

przyjemność płynąca z przebywania w wodzie połączona z rehabilitacją ruchową i nauką pływania

 • dogoterapia

rehabilitacja z psem wykorzystywana do wszystkiego: pracy nad motoryką małą, samodzielnością, odpowiedzialnością, koordynacją, nadwrażliwością sensoryczną

 • grafomotoryka

motoryka mała – sztuka pisania – obecnie ciężki orzech do zgryzienia

 • wspomaganie rozwoju umysłowego

logika, koncentracja, motoryka,

 • terapia widzenia

praca nad poprawą widzenia, uzyskaniem widzenia obuocznego

 • trening umiejętności społecznych

szlifowanie umiejętności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, praca nad budowaniem właściwych relacji i kontaktów z innymi ludźmi, pokonywanie zaburzeń w kontaktach społecznych

 

Z większości tych zajęć korzystamy popołudniami lub w weekendy. Dwa, trzy razy do roku staramy się również brać udział w turnusach wyjazdowych- ogólnorozwojowych lub profilowanych, np. dotyczących terapii ręki czy umiejętności społecznych.

Każda nowa umiejętność, kolejne nawet najdrobniejsze osiągnięcie, choćby najmniejszy krok naprzód daje nam poczucie sensu i wynagradza wszelkie trudy związane z rehabilitacją.

Wiele z zajęć udaje się zorganizować nieodpłatnie. Zanim Amelka rozpoczęła naukę w szkole korzystaliśmy z wczesnego wspomagania rozwoju (finansowanego przez resort edukacji). Do dzisiaj na rehabilitację ruchową i zajęcia z pedagogiem uczęszczamy do Ośrodka Wczesnej Interwencji (w ramach NFZ). Natomiast pozostałe zajęcia oraz turnusy rehabilitacyjne finansujemy z subkonta założonego specjalnie dla Amelki w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. Gromadzone są na nim środki pochodzące z 1% podatku.

Za każde wsparcie nam okazane i pomoc w procesie rehabilitacji Amelki – serdecznie dziękujemy!

Comments

comments