Warsztaty z Porozumienia

„Słowa mogą stawiać mury lub otwierać okna.”
Marshall B. Rosenberg

Dr Marshall B. Rosenberg poszukując odpowiedzi na pytanie „co sprawia, że ludzie dopuszczają się przemocy lub pozostają współczującym i otwartym na drugiego człowieka?” odkrył, iż kluczową rolę pełni język oraz sposób w jaki posługujemy się słowami.

Zdefiniował on pewną szczególną postawę wobec porozumiewania się (mówienia i słuchania), która pozwala każdemu człowiekowi nawiązanie kontaktu z samym sobą (swoją współczującą naturą) i z innymi ludźmi w oparciu o szczerość i autentyczność. W Polsce znana jest ona pod nazwą Porozumienie bez Przemocy.

Jej fundamentem jest taki sposób mówienia i umiejętność komunikowania się, które pozwalają nam zachować człowieczeństwo nawet w niesprzyjających okolicznościach. Porozumienie bez Przemocy pomaga nam zmienić styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Chociaż ma ono wiele potocznych nazw, jak komunikacja empatyczna, język serca, język żyrafy czy porozumienie współczujące to w rzeczywistości jest to dużo więcej niż metoda komunikacji czy język. Na głębszym poziomie jest to nieustanne skupianie uwagi   w czterech obszarach, w których mamy szansę zdobyć to, czego poszukujemy. Poczynając od tego co spostrzegamy, co czujemy, czego potrzebujemy a kończąc na kierowanych ku innym ludziom prośbach, których spełnienie może wzbogacać nasze życie.

„Między dobrem a złem jest przestrzeń. Tam się spotkajmy.”
Maulana Rumi

O.J. Harvey, profesor psychologii z uniwersytetu stanowego w Kolorado prowadził badania nad związkami między językiem a przemocą. Jego eksperyment dowiódł istnienia wyraźnej korelacji między częstym używaniem słów, za pomocą których klasyfikuje się i osądza ludzi a przypadkami przemocy. Okazało się, iż w  obrębie kultur, w których ludzie rozumują kategoriami ludzkich potrzeb, przemoc występuje znacznie rzadziej niż tam, gdzie ludzie przylepiają sobie nawzajem etykietki „dobrych” i „złych” wierząc przy tym, że źli zasługują na karę.

Zostaliśmy wychowani i sami wychowujemy dzieci do życia w cywilizacji opartej na dominacji i retrybutywnej sprawiedliwości. Nasze myśli i komunikaty wypływają z przekonania, że z innymi ludźmi widocznie coś jest nie w porządku skoro tak a nie inaczej postępują. Czasami uznajemy, że to właśnie w nas samych tkwi błąd, skoro nie rozumiemy otoczenia i nie reagujemy tak jak byśmy chcieli. Cała nasza uwaga skupia się na klasyfikowaniu, analizowaniu i ustalaniu poziomów niesłuszności, a nie na tym czego nam samym a także innym ludziom potrzeba i brakuje.

„Stańmy się tą przemianą, której poszukujemy w świecie.”
Mahatma Ghandi

To nie zmiana zachowań lecz zmiana świadomości jest kluczem do sukcesu. Aby doszło do zmiany świadomości trzeba nam chęci i wiary, iż owa zmiana jest możliwa. Porozumienie bez Przemocy daje nam ku temu proste i zgodne z naturą człowieka wskazówki. Daje nam szansę na powrót do korzeni, do świata, w którym ludzie żyją po to, aby wzajemnie wzbogacać swoje życie.

Dzielenie się ideą NVC z innymi ludźmi bardzo szybko stało się moją pasją. Uwielbiam prowadzić warsztaty i przekazywać ich uczestnikom swoją interpretację tej metody komunikowania się ze sobą i z drugim człowiekiem. Staram się zadbać o poczucie bezpieczeństwa, swobodę i komfort podczas zajęć. Pracujemy na autentycznych przykładach z życia wziętych, dzięki czemu możliwe staje się doświadczenie mocy porozumienia na sobie. Również po zakończeniu warsztatów wspieram osoby chcące rozwijać umiejętności związane z empatycznym komunikowaniem się, prowadząc comiesięczne, bezpłatne spotkania „Pierwsze Poniedziałki Miesiąca” organizowane przez Fundację Arena i Świat.

Aktualna propozycja warsztatów znajduje się na stronie:
www.arena.edu.pl/edukacja-doroslych

lub na FB:
Warsztaty z Porozumienia

Comments

comments