człowieczeństwo

𝑍̇𝑒𝑏𝑦 𝑠𝑧𝑢𝑘𝑎𝑐́ 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑘𝑎 𝑤 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑘𝑢
𝑛𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑖𝑒𝑗 𝑛𝑎𝑗𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤 𝑧𝑛𝑎𝑙𝑒𝑧́𝑐́ 𝑔𝑜 𝑤 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒.

 Być człowiekiem dla samego siebie to bycie swoim przyjacielem. To prowadzenie łagodnej, wyrozumiałej wewnętrznej narracji. Ludzkie traktowanie samego siebie.

 Równie ważne jest poznanie siebie.
Własnych schematów, pryzmatów, ograniczeń.
Swoich reakcji, motywacji, sił napędowych.

 Bezcenny jest stały kontakt ze sobą.
Świadomość własnych emocji i ich źródeł. A te są w Tobie. To Twoje tęsknoty, wartości, jakości, uniwersalne ludzkie potrzeby. Takie podejście do sprawy oddaje nam odpowiedzialność za własne uczucia.

To wszystko pomoże nam odkryć w sobie człowieka. Świadomego, czującego, służącego życiu.

𝑊𝑧𝑏𝑢𝑑𝑧𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑠𝑗𝑖 𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑎̨, 𝑛𝑎𝑑 𝑡𝑦𝑚, 𝑐𝑜 𝑚𝑖 𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎̨ 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑠́𝑤𝑖𝑎𝑑𝑘𝑖𝑒𝑚, 𝑠ł𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑎̨𝑑𝑧́ 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑙𝑢𝑑𝑧𝑖, 𝑏𝑒𝑧 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑖𝑐ℎ 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑧𝑦 𝑧ł𝑎, 𝑡𝑜 𝑑𝑙𝑎 𝑚𝑛𝑖𝑒 𝑜𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑎 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑧𝑒𝑛́𝑠𝑡𝑤𝑜 𝑤ł𝑎𝑠́𝑛𝑖𝑒.

Bądźmy człowiekiem.
Dla siebie i innych.
Nie sędzią, wyrocznią, bogiem czy katem.

Wszyscy jesteśmy ludźmi
i nimi pozostańmy.

Comments

comments